Skip to main content

Do Chearta i dTaobh na Gaeilge ar Champas


An bhfuil sé de cheart agam oide a bheith agam le gaeilge?

Tá! Má tá oide uait atá gaeilge acu, seol rphost go hOifig an Oide Sinsearach This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

An féidir liom mo ghnó a dhéanamh trí ghaeilge sa leabharlann?

Is féidir! Bíonn duine le gaeilge ag obair sa leabharlann i gcónaí - níl ort ach ceist a chuir ag an bpríomh dheisc i forhalla Leabharlann X.

An bhfuil spás lán-ghaeilge ar fáil dom?

Tá! Tá seomra na Gaeilge suite i seomra 8 san Atrium (doras taobh thiar den bhutrach, agus ar an úrlár is airde den staighre. Tá fáilte roimh chách bualadh isteach gach lá le haghaidh cupán tae nó caife saor in aisce, agus comhrá. Tá an seomra oscailte ó 9rn-5in le linn na seachtaine. 

An bhfuil sé de cheart agam mo shloinne a bheith agam trí ghaeilge ar cháipéisí mo chéim?

Ceistíodh é seo cheana leis an gClárlann Acadúil agus ag an bpointe seo, ní féidir ainm a athrú gan cháipéisíocht oifigiúil a bheith ar fáil leis an ainm gaeilge uirthi mar go bhféadfadh impleachtaí a bheith ag a leithéid ar an gcéim ina dhiaidh sin, ar dheontais a bheadh ar fáil do mhic léinn, srl. toisc go mbeadh na hainmneacha ar na cáipéisí difriúil. 

An féidir liom mo thráchtas a scríobh trí ghaeilge? 

Tá sé seo ag brath ar do scoil áirithe. Tá mic léinn i scoileanna éagsúla tar éis seo a dhéanamh thar na blianta. Moltar duit teagmháil a dhéanamh le do Stiúrthóir Cloch-Dhín (Capstone Director), do mhaoirseoir tráchtas agus i ndiaidh cead a fháil, teagmháil a dhéanamh le duine i do scoil le Gaeilge, nó Scoil na Gaeilge le duine a fháil chun do thráchtas a cheartú. 

Tá gach fáilte romhat teagmháil a dhéanamh le Oifigeach na Gaeilge AMLCT ag This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. le breis tacaíocht agus cabhair a fháil. 

Glac Páirt i Saol na Gaeilge ar Champas


Éigse 

Seachtain feasachta na Gaeilge í seachtain na hÉigse a bhíonn á reachtáil ag Oifig na Gaeilge agus Aontas na Mac Léinn. Tá imeachtaí saor in aisce agus ar champas. Tá idir oícheanta shóisialta, seisiúin ceoil, plé painéal agus  fógrófar clár ama na seachtaine roimh ré. Is féidir bheith mar chuid de heagrú na seachtaine agus bheith ar fo-choiste na hÉigse trí dul i dteagmháil le This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cumann Gaelach

Ta Cumann Gaelach TCD ar cheann de na socaithe is mó ar champas. Gach bliain eagraíonn an Cumann céilithe, ceoldráma, díospóireachtaí agus oícheanta amach íontacha. Cuireann an Cumann lón saor in aisce ar fáil gach Céadaoin i seomra na Gaeilge. Is féidir coinnigh suas chun dáta lena gcuid imeachtaí trí @cumanngaelachtcd a leanúint ar na meáin.

Scéim 

Scéim Chónaithe Gaeilge a chuireann Oifig na Gaeilge ar fáil do mhic léinn fochéime ón gcéad bhliain go dtí an ceathrú bliain. Tugtar lóistín do mhic léinn in árasáin i hallaí na Tríonóide i nDartraí agus agus i mBá na Luibheolaíochta. Ina theannta sin, tugtar sparántacht €1000 do mhic léinn ar an scéim. Osclaíonn an próiseas iarratas do mhic léinn reatha i mí Feabhra/ Márta, agus do mhic léinn ag dul isteach sa chéad bhliain i mí hAibreáin. Tá gach eolas eile maidir leis an scéim chónaithe ar fáil ag https://www.tcd.ie/gaeloifig/sceim-chonaithe/

Deiseanna scríobhnóireachta trí Ghaeilge

Bíonn nuachtáin na Tríonóide; The University Times agus Trinity News de shíor ag lorg píosaí scríofa trí ghaeilge. Foilsíonn an Cumann Gaelach irisleabhar darbh ainm Tuathal le píosaí litríochta gach théarma, téigh i dteagmháil le This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Conas Feabhas a Chuir ar do Chuid Gaeilge/ Cáíllíocht a Bhaint Amach?


Ranganna gaeilge saor in aisce

Bíonn ranganna gaeilge á reachtáil ag Oifig na gaeilge i gcomhpháirt le Gaelchultúr ag leibhéil éagsúla ó bhunleibhéal (A1) go hard-mheánleibhéal (B2)

Tá na ranganna comhoiriúnach le Teastas Eorpach na Gaeilge.

Ciorcal Comhrá

Ar siúl go seachtainiúil i mbialann an Bhutrach gach Céadaoin ag 10:30in, ar dheis an príomhdhoras. Fáiltítear mic léinn, baill foirne agus an pobail. 

Cúrsaí Eile

Munar bhfuil an Ghaeilge mar ábhar céime agus tá tú ag iarraidh cáillíocht a bhaint amach, reachtálann Gaelchultúr ranganna (íoctha) ar líne agus i bpearsan trí réimse leathan cúrsaí, ó theastas gaeilge gairmiúil go dioplóma iarchéime san aistriúcháin.

Deiseanna Fostaíochta


Aistriúcháin d’Aontas na Mac Léinn

Tá oifigeach na gaeilge ag earcú do dhaoine le hard-chaighdeán ghaeilge le cabhrú le haistriúcháin téacs ar son Aontais na Mac Léinn. Is obair íoctha í seo - má tá suim agat seol rphost go This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Oifig na Gaeilge

Bíonn oifig na gaeilge ag lorg mic léinn le hobair neamhrialta a dhéanamh dóibh. Téigh i dteagmháil le This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. le folúntais post a lorg. 

Eile

Bíonn Gael Linn, Gaelchultúr agus Siopa Leabhar/ Club Conradh na Gaeilge ag earcú d’obair pártaimseartha go rialta. Coinnigh súil ar a gcuid meáin nó brathnaigh ar https://peig.ie/foluntais/ le haghaidh folúntais poist trí ghaeilge.