Hey! I’m Chloe Staunton, your Welfare & Equality Officer for the year! I’m a Business and Sociology graduate that hails from County Mayo in the West of Ireland.

My job is to help make college that bit easier for you. Whether you need some tampons, a snack or just a listening ear and friendly face — I’m your gal! I can help you with navigating college supports and figuring out next steps when things don’t go according to plan. I sit on a number of committees to voice all things Welfare & Equality for students at college level, to make sure everyone’s needs are being met.


Hé! Is misé Chloe Staunton, d’Oifigeach Leasa & Comhionnas don bhliain! Is céimí Gnó agus Socheolaíocht mé agus is as Contae Maígh Eo, in Iarthar na hÉireann dom. 

Is é an post atá agam ná chun cabhrú le saol na hollscoile a dhéanamh níos éasca duit. 

Más rud é go bhfuil súitíní, sneaic nó fiú cluas éisteachta agus aghaidh cairdiúil uait - is féidir liom cabhrú! Is féidir liom cabhrú leat le tacaíocht ollscoile a úsáid agus céimeanna i dtreo réiteach a aimsiú. Bím ag suí ar roinnt coistí ag plé cúrsaí Leasa & Comhionnas leis an údarás ar son mic léinn, chun cinntiú go bhfuil an choláiste ag baint éilimh gach duine amach. 

 • Trinity College Students' Union
  House 6,
  Trinity College Dublin,
  Dublin 2
  D02 FD37

 • (01) 6468 431
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening Hours

Monday 9:30 - 17:00
Tuesday 9:30 - 17:00
Wednesday 9:30 - 17:00
Thursday 9:30 - 17:00
Friday 9:30 - 17:00

Closed Saturday/Sunday/Bank Holiday

Please note that TCDSU will be closed from 23.12.2022 and reopen on 03.01.2023.

© Trinity College Dublin Students' Union